Slovník pojmů

Slovníček pojmů, které se vyskytují v sáze.

Algetran slitina železa a šedého alnaviru
Alnavir drahý kov, má tři odrůdy - šedý, bílý a černý, který dokáže rozptýlit kouzla
Alnavirák druh mince, 1 alnavirák představuje 144 měďáků (dle tase≈ydriského kurzu)
Altar dům bohoslužeb
Arcikněžka dokáže se spojit se třemi duchy zároveň a udržovat od každého z nich naráz aspoň jedno kouzlo
Arkanijec příslušník rasy
Arkein symbol Bratrstva; představuje ho meč, jehož čepel je objata dvěma neuzavřenými oblouky; konce záštity jsou zalomeny směrem k hrotu.
Avir míšenec tastedarské a lidské krve
Aviřan národnost, obyvatel Avirie
Berserkr člen osobní stráže waleyranských vůdců
Bojerad vrchní velitel armády nebo armád
Daorn člen posádky Nae≈Ydris
Darl, darla hlava rodu
Desir desetina hodiny
Dýky noční cech vedený Hranou
Elhat, elhata hlava domu
Jaska drůbež, domácí zvíře
Klet druh mince; 1 klet je roven 8 měďákům
Kněžka členka řádu Stříbrných kněžek, která složila zkoušky a přísahu; někdy používán jako titul pro čarodějku, která dokáže naráz udržovat jen jedno kouzlo od jednoho ducha
Komandant vojenský velitel Bratrstva
Komtur zástupce velmistra na určitém území, sídlí v komturii
Masky noční cech vedený Aknarem
Melnir magický nerost, do nějž jsou někteří kouzelníci schopni ukládat kouzla, která pak interagují s okolím; je tří odrůd - rudý, černý a modrý
Nadkněžka dokáže udržovat naráz aspoň dvě kouzla od jednoho ducha
Nebemodř nápoj z modrého bezu
Paladin osobní ochránce velmistra Bratrstva
Rudoplaňky výraz pro plody rudé slivoně (druh ovocného stromu)
Senešal druhá nejvyšší hodnost v Bratrstvu; může spravovat větší dílce území, vykonávat velmistrovu vůli či vést řádová vojska
Šadran druh stromu s kvalitním dřevem
Štítověrný řadový voják Bratrstva
Tasirin waleyranský výraz pro míšence tastedarské a lidské krve, jeho obdobou je aviřanský výraz avir
Tastedar příslušník rasy
Valór voják Bratrstva, který prošel speciálním výcvikem
Velekněžka dokáže se spojit se dvěma duchy zároveň a udržovat od každého z nich naráz aspoň jedno kouzlo
Velmistr vůdce Bratrstva
Waleyran národnost, obyvatel Waleyrské divočiny
Wolg, vlkohon plemeno psů chované Waleyrany proti vlkům
Zaklínačka kněžka ovládající umění vkládat do melniru kouzla
Zlomené nože noční cech vedený Rasnavranem
Železná kumpanie organizace žoldáků

Kontakt na autora

Květoslav Hönig

Chtěli byste mi napsat Váš názor, připomínky nebo se jen na něco zeptat? Rád odpovím!

Zpráva odeslána

Nastala chyba, napište mi prosím na e-mail

Vyplňte prosím správně všechny údaje

Odesílá se... Odesílání...

Web vytvořil Tomáš Hrkalík