Místa ságy Odkaz tastedarů

Přehled míst důležitých pro děj ságy.

Aes pevnost Bratrstva v Talharu; založená Erindelem Vraním okem
Ameronův chrám, Chrám hlavní a největší chrám v Nae≈Ydris
Anhakar silné město rodu Zanfree v západní části jejich území
Archiv, Městský archiv nachází se zde největší knihovna ve městě; míval krásnou prosklenou střechu
Aréna bojová aréna v Dolíku za Nae≈Ydris
Arveskar hornická vesnice, kde se dříve těžil mimo jiné i alnavir; zde se zrodil příběh Dvou mečů
Avera řeka protékající skrze Nae≈Ydris
Avirie, Skrytá země kraj obklopen ze západu Crusferanským hvozdem, z jihu Talharem a ze zbylých dvou světových stran oceánem; žijí zde Aviřané
Bílá pevnost viz Wara≈Rįąh
Bílé hory majestátní pohoří na severozápadě Avirie; dělí ji od Waleyrské divočiny
Bledý les les na severozápadu Avirie
Crusferanský hvozd rozsáhlé lesy tvořící západní hranici Avirie
Daorn≈Zara, Strážce průsmyku pevnost, jejíž posádku vyzabíjeli démoni
Darmská vrchovina kopce na severozápadu Avirie
Denerie rozsáhlá země jižně od Avirie; odtud přišly denerijské kmeny společně s aviry a tastedary do Avirie
Dolm≈Zara viz Daorn≈Zara
Dřevany jedna ze čtvrtí v Nae≈Ydris
Faldarská vrchovina kopcovité území na cestě mezi Nae≈Ydris a Iamaldirem
Gruad≈Hil bludná skála neznámého původu, kolem níž je vystavěno Nae≈Ydris
Hara sídelní město domu Wyrn
Hradenov vypálené a opuštěné městečko v severní části Zlatých polí
Iamaldir sídlo Stříbrných kněžek na úpatí Bílých hor
Icre město založené tastedary, bohaté a vznosné
Ivris řeka pramenící v Bílých horách, odděluje čtyři západní rody od zbytku království
Jarosvit velká a malebná vesnice v blízkosti Iamaldiru
Kotviště jedna ze čtvrtí hlavního města, která přiléhá k břehům řek Avery
Kruun mocný hrad dohlížející na Nae≈Ydris
Malnesovo Útočiště vesnice východně od Stratfarského lesa; vede jí také východní cesta z Nae≈Ydris
Medvědí hory hory ve Waleyrské divočině
Mezilesí vesnice nedaleko Ostrých skal spadající pod léno domu Wyrnů
Nae≈Ydris hlavní město království; protéká jím řeka Avera a tyčí se nad ním hrad Kruun a Gruad≈Hil
Norsion tastedarská kolonie v Denerii
Oceán Ztracených duší oceán obklopující Avirské království ze severu i východu
Ospalá zahrada rodinné sídlo domu Wyrn
Ostré skály zubaté skály severně od Irkanasu a východně od Hary
Panadris obrovské území v jihozápadní části Avirie; tvoří ji převážně planiny
Raweden území ležící mezi Stříbrnými horami, Irkanasem a Ordany; je zde pevně zakořeněná stará víra
Redark velké území na severu Avirie sužované častými útoky démonů; léno rodu Zanfree
Spásný průsmyk průsmyk v Talharu, kudy do Avirie doputovali uprchlíci z Denerie; démoni zde rozdrtili Zearasovu armádu, která uprchlíky pronásledovala
Stratfarský les les východně od Nae≈Ydris
Talhar rozlehlé pohoří zamořené démony
Tyarské skály krásné a divoké hory, nachází se v nich Erindelova hrobka
Velmistrie hlavní sídlo Bratrstva, je vystavěno v Nae≈Ydris
Větrný průsmyk jeden z průsmyků spojující Avirii a Waleyrskou divočinu
Vlnolamy nedokončená řada pevností strážící průchod mezi Irkanasem a Stříbrnými horami; náleží domu Terne
Štvaná planina ve Waleyrské divočině
Ugdar vesnice kmene Valcharů
Waleyrská divočina nehostinná země severozápadně od Avirie; je domovem barbarů
Wara≈Rįąh robustní pevnost rodu Zanfree, která stráží průsmyk ve Stříbrných horách; v překladu Bílá pevnost
Žíznivý džbán věhlasný hostinec v Kotvišti

Kontakt na autora

Květoslav Hönig

Chtěli byste mi napsat Váš názor, připomínky nebo se jen na něco zeptat? Rád odpovím!

Zpráva odeslána

Nastala chyba, napište mi prosím na e-mail

Vyplňte prosím správně všechny údaje

Odesílá se... Odesílání...

Web vytvořil Tomáš Hrkalík