Místa ságy Odkaz tastedarů

Přehled míst důležitých pro děj Ydris: knihy první.

Aes pevnost Bratrstva v Talharu; založená Erindelem Vraním okem
Ameronův chrám, Chrám hlavní a největší chrám v Nae≈Ydris
Archiv, Městský archiv nachází se zde největší knihovna ve městě; míval krásnou prosklenou střechu
Aréna bojová aréna v Dolíku za Nae≈Ydris
Arveskar hornická vesnice, kde se dříve těžil mimo jiné i alnavir; zde se zrodil příběh Dvou mečů
Avera řeka protékající skrze Nae≈Ydris
Avirie, Skrytá země kraj obklopen ze západu Crusferanským hvozdem, z jihu Talharem a ze zbylých dvou světových stran oceánem; žijí zde Aviřané
Bílá pevnost viz Wara≈Rįąh
Bílé hory majestátní pohoří na severozápadě Avirie; dělí ji od Waleyrské divočiny
Crusferanský hvozd rozsáhlé lesy tvořící západní hranici Avirie
Daorn≈Zara, Strážce průsmyku pevnost, jejíž posádku vyzabíjeli démoni
Denerie rozsáhlá země jižně od Avirie; odtud přišly denerijské kmeny společně s aviry a tastedary do Avirie
Dolm≈Zara viz Daorn≈Zara
Dřevany jedna ze čtvrtí v Nae≈Ydris
Faldarská vrchovina kopcovité území na cestě mezi Nae≈Ydris a Iamaldirem
Gruad≈Hil bludná skála neznámého původu, kolem níž je vystavěno Nae≈Ydris
Hara sídelní město domu Wyrn
Hradenov vypálené a opuštěné městečko v severní části Zlatých polí
Iamaldir sídlo Stříbrných kněžek na úpatí Bílých hor
Icre město založené tastedary, bohaté a vznosné
Ivris řeka pramenící v Bílých horách, odděluje čtyři západní rody od zbytku království
Jarosvit velká a malebná vesnice v blízkosti Iamaldiru
Kotviště jedna ze čtvrtí hlavního města, která přiléhá k břehům řek Avery
Kruun mocný hrad dohlížející na Nae≈Ydris
Malnesovo Útočiště vesnice východně od Stratfarského lesa; vede jí také východní cesta z Nae≈Ydris
Medvědí hory hory ve Waleyrské divočině
Mezilesí vesnice nedaleko Ostrých skal spadající pod léno domu Wyrnů
Nae≈Ydris hlavní město království; protéká jím řeka Avera a tyčí se nad ním hrad Kruun a Gruad≈Hil
Norsion tastedarská kolonie v Denerii
Oceán Ztracených duší oceán obklopující Avirské království ze severu i východu
Ospalá zahrada rodinné sídlo domu Wyrn
Ostré skály zubaté skály severně od Irkanasu a východně od Hary
Panadris obrovské území v jihozápadní části Avirie; tvoří ji převážně planiny
Raweden území ležící mezi Stříbrnými horami, Irkanasem a Ordany; je zde pevně zakořeněná stará víra
Redark velké území na severu Avirie sužované častými útoky démonů; léno rodu Zanfree
Spásný průsmyk průsmyk v Talharu, kudy do Avirie doputovali uprchlíci z Denerie; démoni zde rozdrtili Zearasovu armádu, která uprchlíky pronásledovala
Stratfarský les les východně od Nae≈Ydris
Talhar rozlehlé pohoří zamořené démony
Tyarské skály krásné a divoké hory, nachází se v nich Erindelova hrobka
Velmistrie hlavní sídlo Bratrstva, je vystavěno v Nae≈Ydris
Větrný průsmyk jeden z průsmyků spojující Avirii a Waleyrskou divočinu
Vlnolamy nedokončená řada pevností strážící průchod mezi Irkanasem a Stříbrnými horami; náleží domu Terne
Waleyrská divočina nehostinná země severozápadně od Avirie; je domovem barbarů
Wara≈Rįąh robustní pevnost rodu Zanfree, která stráží průsmyk ve Stříbrných horách; v překladu Bílá pevnost
Žíznivý džbán věhlasný hostinec v Kotvišti

Kontakt na autory

Květoslav Hönig
Ondřej L. Hrabal

Chtěli byste nám napsat Váš názor, připomínky nebo se jen na něco zeptat? Rádi odpovíme!

Zpráva odeslána

Nastala chyba, napište nám prosím na e-mail

Vyplňte prosím správně všechny údaje

Odesílá se... Odesílání...

Web vytvořil Tomáš Hrkalík